Language:

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

monument_high

מילוט | תערוכת יחיד ראשונה של ברנדון לאבל (ארה״ב-גרמניה) בישראל
אוצרים: סלה-מנקה
מרכז לאמנות ומדיה ״מעמותה״ | 1-24.8

במסגרת הפסטיבל: ״זירת מחול״ של ״הזירה״

שעות פתיחה: ב, ד, ה, ו: 10:00-14:00

בתערוכת היחיד הראשונה של ברנדון לה-בל בישראל מוצגות מבחר עבודות המתמקדות בביטויים ובהתגלמויות של תנועה ושל נדודים. התנועה מדגישה מערכות של קשרים הכוללים הסתבכויות של גופים ומרחבים, זהויות וחברות החותרות לשנות את צורתן החומרית. מסלולי הבריחה, החסימות היומיומיות והסולידריות הסודית, מתגלים כולם בתערוכה הקושרת בין המהלך הפיזי של מושג הנדודים לבין משמעויותיו והקשריו הרבים.

דרך עבודות סאונד, ווידאו וטקסט, מבקש האמן לקשור בין אסטרטגיות של הדהוד וויברציה, הססנות ודממה, הדדיות ופומביות וחגיגיות, ולהעמיד אותם כתהליך מהותי שתכליתו להבין את העצמי כגוף במנוסה – מילוט המחדדת ומאלתרת, הנודדת ובמקביל מאחדת ושגונבת כפי יכולתה.

ברנדון לאבל (ארה״ב-גרמניה) הוא אמן, סופר ותיאורטיק עובד עם תרבות קול, ושאלות של זהות וחברה. הוא מפתח ומציג פרויקטים אמנותיים ומופעים במגוון זירות בינלאומיות המאפשרות לו להציג במרחב הציבורי. כיום הוא מתגורר בברלין.
. עבודות חדשות כוללות את " ", דוקומנטא הקשבה, אתונה (2017), "Oficina de Autonomia", Ybakatu, קוריטיבה (2017), "The Hobo Subject", Gallery Forum, Zagreb (2016) ו"בית הספר החי " , גלריה דרום לונדון (2016). הוא מחברם של לקסיקון הפה: פואטיקה ופוליטיקה של הקול ושל הדמיון שבעל-פה (2014), יומנו של מצרי דמיוני (2012), אקוסטיות: תרבות סאונד וחיי היום-יום (2010), רעש רקע: פרספקטיבות סאונד ארט (2006).

למידע נוסף באנגלית

Current Exhibitions and Projects

Past Exhibitions

Public Space