HEB2 at BEZALEL 0

in Portfolio

HEB2@BEZALEL0 במשך ארבעה לילות של סוף קיץ 2009 הופך בניין המגורים הפינתי שברחוב שמואל הנגיד פינת רחוב בצלאל, מולהמבנה ההיסטורי שלהאקדמיה לאמנות בצלאל, למקלט טלוויזיה ענק ואף לחלון ללבה של חברון, בפרויקט משותף […]

Read more ›

» העמוד הקודם