Masks Amitai Arnon and Ester Bires
פתיחה: 31.12.2014 | 20:00 | כניסה חופשית
מעמותה | רח’ גדליהו אלון 14, טלביה, ירושלים ( בית הנסן – בית המצורעים לשעבר)
ג’, ה’ 10:00-15:00, ד’ 17:00-21:00, ו’ 9:00-12:00
סגירה: 6.3.2015

אמנים משתתפים: ישעיהו רבינוביץ, חנאן אבו-חוסיין, עדי קפלן, שחר כרמל ואיתי אוניק, איתמר מנדס-פלוהר, אמיתי ארנון ואסתר בירס, קטורה מנור, סמואל רוטמן, ניר יהלום, חן כהן, שירה בורר, Sala-manca

המוזיאון של העכשווי נפתח ב-2010 במעמותה, בבית דניאלה פסל בעין כרם. בתערוכה הראשונה הוצגו עבודות שהתיחסו לתולדות הכפר עין כרם (כנסיית הביקורת, סיור רב-קולי לכפר), לתולדות המבנה בו המוזיאון הוקם, לערכו ועתידו של הנוף “הפסטוראלי” [קישור]. התערוכה השנייה הוצגה במוזיאון חיפה לאמנות באוצרות פיל וגליה קולקטיב.

“המחלקה האתנוגרפית”, התערוכה השלישית של המוזיאון, עוסקת במפגש שבין אתנוגרפיה ואמנות, שבין המסורתי לעכשווי, בין הלאומי לפרטי תוך התייחסות לתרבות עממית בישראל מצד אחד ותוך התייחסות להיבטים היסטוריים של המרחב הפיזי בו היא מתקיימת “בית החולים למצורעים – עזרת ישו” שנבנה על ידי הקהילה הפרוטסטנטית הגרמנית ב-1878. באוצרות קבוצת Sala-Manca.

נקודת המוצא לתערוכה היא מאה שנה למשלחת האתנוגרפית למזרח אירופה של ש. אנ-סקי (מחבר “הדיבוק”). המשלחת היתה לאחד המפעלים המרכזיים לאיסוף אוצרות הפולקלור היהודי לפני שתרבות העיירה היהודית תיעלם. מאה שנה מאוחר יותר קבוצה של אמנים שפעלו בשנה האחרונה במרכז מעמותה בבית הנסן ביורשלים יצאה לבחון את האתנוגרפיה העכשווית ביחס למציאות הישראלית החדשה מתוך התפישה כי עולם ערכים אחד הולך ונעלם ואת מקומו תופס עולם אחר. העבודות שבתערוכה מציעות קריאות של המציאות המקומית תוך התייחסות להבניה של הזיכרון הישראלי- היהודי, לחגים היהודים בישראל, להיסטוריוגרפיה המקומית, ולפוליטיקה של המרחב.