מעבדת הגבולות הנסתרים – הרצאה מאת פרופ’ ניטין סאווני, המחלקה למדיה, ניו סקול, ניו יורק.

מחקר חזותי השתתפותי במרחב אורבני מסוכסך – מוסקווה, עזה וגוואטמלה.  המפגש יתקיים בשפה אנגלית. למידע נוסף באנגלית ראו אתר באנגלית. כניסה חינם