התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני 2016

Language:

התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני 2016

נפתחה ההרשמה לתחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני 2016 במסגרת “אמנות בצומת”, פסטיבל הקולנוע ירושלים ה-33

להרשמה

תקנון תחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני

פסטיבל הקולנוע ה- 33 ירושלים 7-17/7/2016

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ה-33 ירושלים יקיים גם השנה שלל תחרויות נושאות פרסים לקולנוע הישראלי. תקנון התחרות המתפרסם להלן הינו התקנון המחייב ליוצרים ישראלים בתחום אמנות הוידאו וקולנוע ניסיוני, אשר מעוניינים להגיש את סרטיהם לתחרות המופקת על ידי מרכז מעמותה לאמנות ומדיה בתמיכת קרן משפחת אוסטרובסקי.

1. התחרות, ומועדי ההגשה:

(1.1) בתחרות ישתתפו סרטים קצרים שהופקו בין השנים 2015-2016 ע”י יוצרים ישראלים ולא הוגשו כמועמדים לתחרות בשנים קודמות.

(1.2) הגדרת סרט ניסיוני קצר: עד 15 דקות.

(1.3) ועדת מיון שתיבחר ע”י הנהלת התחרות ותורכב מאנשי ונשות מקצוע בתחום האמנות והקולנוע, תקבע מי מהסרטים שהוגשו יתקבל לתחרות הפסטיבל.

(1.4) ההרשמה לתחרות תחל ביום ב’, 1/2/2016 ותסתיים ביום ה’, 21/4/2016 בשעה 12:00. הסרטים המועמדים לבחירה ירשמו באתר הפסטיבל www.jff.org.il .

(1.5) המועד אחרון להגשת מועמדות לתחרות בפסטיבל הינו המועד שיפורסם באתר הפסטיבל.

(1.6) הנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום תנאי הסף הנדרשים לקבלת סרט לתחרות, לרבות בדבר התאמתו של סרט לקטגוריה בתחרות ו/או עצם קבלתו של הסרט לפסטיבל.

2. פורמט ההגשה:

 (2.1) פורמט הגשת הסרטים לשלב המיון הינו לינק מאובטח לצפייה ישירה, ללא צורך בהורדתו מהאינטרנט על מנת לצפות בו. יש להתיר את הגישה לצפייה בלינק ללא הגבלת זמן ולאפשר צפייה של יותר מאשר משתמש אחד בו זמנית.

 3. תנאי ההרשמה לתחרות:

 (3.1) מועמדות לפסטיבל תוגש ע”י היוצר/ת או בעל/ת הזכויות להפצת הסרט בישראל ובעולם.

(3.2) הסרט איננו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג’ ואין בו כל הפרה של כל דין, לרבות כל פגיעה בשמו הטוב של כל צד ג’ ו/או פרטיותו ו/או עוולה אחרת.

(3.3) הפרטים שימולאו בטופס ההרשמה ישמשו את הפסטיבל לתוכניה, לאתר האינטרנט ולחומרים פרסומיים נוספים. יש להקפיד על תקינות הפרטים.

 4. קבלת הסרטים לפסטיבל והגשת חומרים:

 (4.1) על היוצרים שסרטיהם התקבלו לתחרות יש להגיש עותקי הקרנה סופיים עם כתוביות באנגלית בגוף הסרט, עד לתאריך 5/6/2016.

(4.2) הסרטים שיתקבלו לתחרות יוצגו בפני קהל שחלקו רוכשי כרטיסים וחלקו מוזמנים. קהל המוזמנים יורכב ממוזמני הפסטיבל ומוזמני הפקת הסרטים.

(4.3) הסרטים שיתקבלו לתחרות יוצגו לחבר השופטים במועדים שייבחרו ע”י הנהלת הפסטיבל.

(4.4) פורמט הגשת הסרטים להקרנה בפסטיבל יתואם עם היוצרים לאחר קבלתם לפסטיבל.

 5. פרסים:

 (5.1) בתחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני יוענקו 2 פרסים : פרס ראשון ופרס שני. הפרסים יפרסמו בהמשך.

(5.2) הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את קטגוריות הפרסים.

(5.3) חבר השופטים בתחרות ייקבע ע”י הנהלת הפסטיבל ויורכב משלושה שופטים בתחום האמנות ו\או הקולנוע הישראלי ו/או הבינלאומי.

(5.5) היוצרים שיזכו בפרסים בפסטיבל הקולנוע ירושלים יתחייבו להציג את סרטם לאחר מכן עם שקופית המתארת את קטגוריית הזכייה ולוגו פסטיבל רשמי בעברית ובאנגלית. הכותרת תופק ע”י מפיקי הסרט ותועבר לאישור הנהלת הפסטיבל.

(5.6) זוכי התחרות ידרשו לשלוח עותק סופי של הסרט מתורגם לאנגלית עד לתאריך 1/9/2016 בתוספת שקופית הזכייה, על מנת שנוכל לשולחה לתורמים. ניתן להוסיף טיים קוד או סימן מים.

 6. כללי:

 (6.1) טופס שלא מולא ונחתם כנדרש, לא ייקלט במערכת.

(6.2) הפסטיבל לא יישא בהוצאות דיוור. כלל הוצאות הדיוור ישולמו ע”י השולח.

(6.3) הנהלת הפסטיבל ומרכז למדיה מעמותה רשאים להקרין כל סרט שנתקבל לפסטיבל, במועדים שייבחרו על ידה במהלך כל ימי הפסטיבל בשעות שהן לפי שיקול דעתה. הנהלת הפסטיבל ומרכז מעמותה שומרים לעצמה את הזכות להקרין פעם נוספת סרט שזכה בתחרות.

(6.4) הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל כל בחירה של סרט ו/או להימנע מהקרנתו בפסטיבל בכל עת לפי שיקול דעתה, ובין היתר במידה ויתעורר חשש לאי קיום תנאי הקבלה או ההגשה.

(6.5) מגיש/ת סרט מתחייב/ת לפצות את פסטיבל הקולנוע וכל מי מעובדיה ו/או מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרם כתוצאה מהפרת הצהרה ו/או התחייבות של המגיש בקשר לסרט, לרבות כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו בעקבות זאת.

(6.6) פרסומי יח”צ על אודות הסרטים המתקבלים לתחרות יעשו בתיאום עם מערך יחסי הציבור של הפסטיבל.

(6.7) הסרטים המתקבלים לתחרות יחויבו לשתף פעולה באופן מלא עם מערך יחסי הציבור של הפסטיבל, ובכלל זאת להתראיין לפלטפורמות תקשורתיות שונות, על מנת לקדם את הקרנת הסרט בפסטיבל. הדבר אמור גם במקרים בהם הסרט מופץ מסחרית שלא בסמוך למועד הקרנתו בפסטיבל.

(6.8) נוסח התקנון המתפרסם באתר הפסטיבל הוא נוסח התקנון המחייב בתחרות.

(6.9) סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או בקשר לסרט ו/או לכל שימוש בסרט ו/או כל עניין אחר הקשור לפסטיבל תימסר לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.

 להרשמה לחצו כאן

 לשאלות נוספות ניתן לפנות ללאה מאואס, מרכז מעמותה לאמנות ומדיה, בדוא”ל: prod@mamuta.org

בהצלחה ונתראה בפסטיבל!