this site is best seen in firefox safari and google chrome.  it doesn’t support internet explorer

תמונה תחת פיקוח

פיקוח על מידע בשנות ה-70 וה- 80 בפולין

הרקע ההיסטורי לתכנית תמונה תחת פיקוח מתרחש בפולין של שנות ה-70 וה-80, תקופה בה התעורר קושי להעביר מידע בצנורות אלטרנטיבים לאלו של המשטר ולהשיג ציוד הקלטה לשימוש אישי. סרטים אמנותיים, חומרים פרטיים, סרטי תעודה וסרטי השירות החשאי יוצרים אסופה שמתחלקת לשני חלקים: החלק הראשון מתמקד בכלי – מצלמה, ואילו השני מתמקד במכשיר – מקלט הטלוויזיה.
התכנית מציגה דרכים שונות להשתלטות על התמונה ועל המידע: הפרעות לערוצי הקשר הרשמיים, תצורה מחודשת של או
בייקטים או החרמתם, שינויי משמעות דרך “התאמת” הסביבה המצולמת, מציצנות והגבלת המגוון הטכני של הכלי. חלק מהחומרים מעולם לא הוצגו.
controlled-image-flyer_heb1
אוצרות: אלכסנדרה יאך, אגניישקה קיליאן, קרולינה הרזים, אנה בורייצ’יק
הפקת התערוכה: האוניברסיטה היגלונית בפולין והאקדמיה המלכותית לאמנות בבריטניה.
ארגון התערוכה בישראל ואירוח: מעמותה במרכז לאמנות ומדיה על שם דניאלה פסל, עין כרם
פתיחה: 20 בינואר בשעה 19:30 בשילוב הרצאה של האוצרות אלכסנדרה יאך ואגניישקה קיליאן על העבודות המוצגות ועל יצירותיה של האמנית טרזה טישקייביץ’.
התערוכה תוצג עד 19 בפברואר
אירוע זה מתקיים עם התמיכה של המכון הפולני בישראל
מידע נוסף בקרוב