סִינֶמֵַעָמוּתה הוא קולנוע נייד, המבקר בשכונות, ישובים, כפרים וקהילותכדי להקרין סרטים ועבודות וידיאו של יוצרים מקומיים.

בשנים האחרונות התנחל הקולנוע בקניוני הענק והקולנוע הביתי חדרלביתנו, מתוך כך הלכה ודעכה הצפייה המשותפת בסרטים. לצד זאתמחיר הכרטיס לקולנוע המסחרי ממשיך לעלות ואנשים רבים אינם יכוליםלהרשות לעצמם להשתתף בחוויה זו. בנוסף, חלק מן האוכלוסיות,שהפרוייקט יגיע אליהם, מוגבלות ביכולת הניידות שלהם, דבר המונע מןהאנשים להיחשף לאפשרות של צפייה בקולנוע ובעבודות וידיאו. בעידן בוכמעט כל פריים ושוט שנוצרים מגיעים בן רגע לא רק למסך המחשבהאישי, אלא גם למכשיר הנייד, אנו מאמינים שאמנויות הקולנוע והוידיאוצריכות לשאול עצמן מה מקומן במציאות של ימינו. הפרוייקט מציעאפשרות אחת בה יכולתן של אמנויות אלו עוד לא חדלה מלהגיע לאנשיםואנו רואים במסע זה אפשרות להחזיר את הקולנוע להיות מאורע ציבוריוקהילתי.

סִינֶמֵַעָמוּתה יעבור מדי יום בישוב אחר ויתארח בקרב פעילויות קהילתיותוחברתיות של ארגונים ומרכזים שונים, שעובדים במקום. בין השארסִינֶמֵַעָמוּתה תהיה בקהילות שונות של ארגון “מהפך”, כפרים השותפיםבמועצה של הכפרים הלא מוכרים בנגב, הסדנא לאמנות ברמת אליהו,מחסן 52 בירוחם ועוד. בכל מקום יוקרנו קלאסיקות ב16 מ”מ לצד סרטיםועבודות וידיאו של יוצרות ויוצרים מקומיים. היוצרים המקרינים אתעבודתם יצטרפו למסע יציגו את עבודתם, יהיו נוכחים בזמן ההקרנות,ואפשר יהיה לשוחח איתם על יצירתם.

תכנית ההקרנות משתנה ממקום למקום ומנסה להתאים עצמה למרחביםהשונים. בחלק מן המקומות יוקרנו בנוסף עבודות שנוצרו על ידי אמנים מןהמקום, כגון 900 מטר הפקות במצפה, או פרוייקטים של קולנוע קהילתי שלבני נוער, כגון 2 סרטים קצרים של בני נוער מבית ג’ן, בנוסף בקרית שמונהנצא לצלם סרטון עם קבוצת הנוער של ארגון “מהפך” על אנשים בשכונהאותו נקרין ביום ההקרנות השני בשכונה.

הקולנוענים והאמנים המשתתפים בפרוייקט:

אביגיל שפרבר, אבישי סיון, אורון כהן, אורי קצנשטיין, איל חלפון, איילתמנחמי ואילונה אריאל, אלון אלשיך, אלכס וזיאד באקרי, אסף סבן, באסלטאנוס, יעל ברתנא, גור בנטביץ’, דיויד נוי, דניאל סיון, הדסה גולדויץ’, לונהמטאר, מקס אפשטיין, פיראס ח’ורי, פרוייקט אתר: בית, שאדי סרור, שחרמרקוס, תמר שיפוני, heb2.tv, sala-manca

המסע של סִינֶמֵַעָמוּתה הוא פרוייקט של מעמותה במרכז לאמנות ומדיהעל שם דניאלה פסל ויוצא לדרך בעזרתה הנדיבה של קרן אוסטרובסקי.

קונספט הפרויקט, עריכת התוכנית: טליה הופמן

הפקה: מעמותה וטליה הופמן

פרוייקט זה יוצא לפועל בזכות כל השותפים במקומות השונים, המתנדביםוהאמנים, שתורמים מזמנים ויצירתם

سينمعموته هو عبارة عن دار سينما نقال يزور الأحياء، البلدان، القرى وطوائف من أجل عرض أفلام وأعمال فيديو لمنتجين محليين.

في السنوات الأخيرة أديرت السينما في المجمعات التجارية الضخمة ودخلت السينما البيتية الى منازلنا ما أدى الى انخفاض في نسبة المشاهدة المشتركة للأفلام.. علاوة على ذلك فإن سعر التذكرة للسينما التجارية مستمر بالارتفاع فكثير من الناس لا يسمحون لأنفسهم بالاشتراك في هذه التجربة الممتعة. إضافة لذلك، قسم من السكان الذين سيصل المشروع إليهم يواجهون صعوبة بالتنقل، ما يحول دون إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الناس لمشاهدة إنتاجات سينمائية وأعمال فيديو. في عهد تصل فيه كل صورة وكل لقطة خلال لحظات ليس الى شاشة الحاسوب الشخصي وحسب، وإنما أيضا الى الجهاز النقال، نحن نؤمن أن فنون السينما والفيديو يجب أن تسأل نفسها ما دورها في واقع حياتنا. إن المشروع يمنح إمكانية واحدة والتي من خلالها لم تتوقف هذه الفنون من الوصول الى الناس ونحن نرى في هذه الحملة إمكانية لإعادة السينما لتكون حدثا شعبيا واجتماعيا.

سينمعموته سينتقل كل يوم الى بلد آخر وسيحل ضيفا على نشاطات جماهيرية واجتماعية لمنظمات ومراكز مختلفة تقام في كل بلد. إضافة لذلك، فإن سينمعموته سيكون في مجتمعات مختلفة لمنظمة “مهباخ” (انقلاب)، قرى موجودة ضمن مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، ورشة الفنون في رمات الياهو، محسان 52 في يروحام وغيرها. سيتم في كل مكان عرض أعمال كلاسيكية بـ 16 ملم الى جانب أفلام وانتاجات فيديو لمنتجين ومنتجات محليين. المنتجون الذين يعرضون أعمالهم سينضمون الى الحملة ويعرضون أعمالهم، سيكونون حاضرين أثناء العروض وستتاح الفرصة للتحدث إليهم حول إنتاجهم.

إن برنامج العروض يختلف من مكان الى آخر وذلك محاولة لملاءمة البرنامج للأوساط المختلفة. في قسم من الأماكن سيتم أيضا عرض أعمال قام بإنتاجها فنانون من المكان، مثل 900 متر انتاج في متسبي، أو مشاريع سينمائية جماهيرية للشبيبة، مثل فيلمين قصيرين لشبيبة من بيت جن. اضافة لذلك، في كريات شمونة سنخرج لنصور فيلما قصيرا مع فرقة شبيبة “مهباخ” عن الناس في الحي وسيتم عرضه في يوم العرض الثاني في الحي.

السينمائيون والفنانون المشاركون في المشروع:

افيغايل شفربر، افيشاي سيفان، اورون كوهن، اوري كتسنشطاين، ايال حلفون، أييلت منحامي وايلونه اريئيل، الون الشيخ، الكس وزياد بكري، اساف سبان، باسل طنوس، يعيل برتنا، غور بنطفيتش، ديفيد نوي، دانيال سيفان، هداسا غولدفيتش، لونا مطر، ماكس افشطاين، فراس خوري، مشروع اتار: بيت، شادي سرور، شاحر مركوس، تمار شيفوني,heb2.tv, sala-manca

إن حملة سينمعموته هي مشروع لمعموته في مركز الفنون ووسائل الاعلام على اسم دانئيلا بسل وسينطلق الى الطريق بمساعدة صندوق اوستروفسكي.

فكرة المشروع، اعداد البرنامج وتنفيذ الإنتاج : طاليا هوفمان

هذا المشروع يخرج الى حيز التنفيذ بفضل جميع الشركاء في الأماكن المختلفة، المتطوعون والفنانون، الذين يكرسون من وقتهم وإنتاجهم.

המסעשלסִינֶמֵַעָמוּתההואפרוייקטשלמעמותהבמרכזלאמנותומדיהעלשםדניאלהפסלויוצאלדרךבעזרתההנדיבהשלקרןאוסטרובסקי.

קונספטהפרויקט, עריכתהתוכנית: טליה הופמן

הפקה: מעמותה וטליה הופמן

פרוייקטזהיוצאלפועלבזכותכלהשותפיםבמקומותהשונים, המתנדביםוהאמנים, שתורמיםמזמניםויצירתם

سينمعموته هو عبارة عن دار سينما نقال يزور الأحياء، البلدان، القرى وطوائف من أجل عرض أفلام وأعمال فيديو لمنتجين محليين.

في السنوات الأخيرة أديرت السينما في المجمعات التجارية الضخمة ودخلت السينما البيتية الى منازلنا ما أدى الى انخفاض في نسبة المشاهدة المشتركة للأفلام.. علاوة على ذلك فإن سعر التذكرة للسينما التجارية مستمر بالارتفاع فكثير من الناس لا يسمحون لأنفسهم بالاشتراك في هذه التجربة الممتعة. إضافة لذلك، قسم من السكان الذين سيصل المشروع إليهم يواجهون صعوبة بالتنقل، ما يحول دون إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الناس لمشاهدة إنتاجات سينمائية وأعمال فيديو. في عهد تصل فيه كل صورة وكل لقطة خلال لحظات ليس الى شاشة الحاسوب الشخصي وحسب، وإنما أيضا الى الجهاز النقال، نحن نؤمن أن فنون السينما والفيديو يجب أن تسأل نفسها ما دورها في واقع حياتنا. إن المشروع يمنح إمكانية واحدة والتي من خلالها لم تتوقف هذه الفنون من الوصول الى الناس ونحن نرى في هذه الحملة إمكانية لإعادة السينما لتكون حدثا شعبيا واجتماعيا.

سينمعموته سينتقل كل يوم الى بلد آخر وسيحل ضيفا على نشاطات جماهيرية واجتماعية لمنظمات ومراكز مختلفة تقام في كل بلد. إضافة لذلك، فإن سينمعموته سيكون في مجتمعات مختلفة لمنظمة “مهباخ” (انقلاب)، قرى موجودة ضمن مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، ورشة الفنون في رمات الياهو، محسان 52 في يروحام وغيرها.سيتم في كل مكان عرض أعمال كلاسيكية بـ 16 ملم الى جانب أفلام وانتاجات فيديو لمنتجين ومنتجات محليين. المنتجون الذين يعرضون أعمالهم سينضمون الى الحملة ويعرضون أعمالهم، سيكونون حاضرين أثناء العروض وستتاح الفرصة للتحدث إليهم حول إنتاجهم.

إن برنامج العروض يختلف من مكان الى آخر وذلك محاولة لملاءمة البرنامج للأوساط المختلفة. في قسم من الأماكن سيتم أيضا عرض أعمال قام بإنتاجها فنانون من المكان، مثل 900 متر انتاج في متسبي، أو مشاريع سينمائية جماهيرية للشبيبة، مثل فيلمين قصيرين لشبيبة من بيت جن. اضافة لذلك، في كريات شمونة سنخرج لنصور فيلما قصيرا مع فرقة شبيبة “مهباخ” عن الناس في الحي وسيتم عرضه في يوم العرض الثاني في الحي.

السينمائيون والفنانون المشاركون في المشروع:

افيغايل شفربر، افيشاي سيفان، اورون كوهن، اوري كتسنشطاين، ايال حلفون، أييلت منحامي وايلونه اريئيل، الون الشيخ، الكس وزياد بكري، اساف سبان، باسل طنوس، يعيل برتنا، غور بنطفيتش، ديفيد نوي، دانيال سيفان، هداسا غولدفيتش، لونا مطر، ماكس افشطاين، فراس خوري، مشروع اتار: بيت، شادي سرور، شاحر مركوس، تمار شيفوني, heb2.tv, sala-manca

إن حملة سينمعموته هي مشروع لمعموته في مركز الفنون ووسائل الاعلام على اسم دانئيلا بسل وسينطلق الى الطريق بمساعدة صندوق اوستروفسكي.

فكرة المشروع، اعداد البرنامج وتنفيذ الإنتاج : طاليا هوفمان

هذا المشروع يخرج الى حيز التنفيذ بفضل جميع الشركاء في الأماكن المختلفة، المتطوعون والفنانون، الذين يكرسون من وقتهم وإنتاجهم.