בין העולם החרדי לעולם החילוני, בין דת ללאום, בין אמנות פלסטית לקונלוע ניסיוני בתוכנית המציגה שתי יצירות חדשות :

הסרט הקצר והפואטיניסיוני חוזרשל אבישי סיון, שהציג לאחרונה בפסטיבל קאן ובפסטיבל ברלין, משתתף בפסטיבל בתחרות הקולנוע הישראלי, עם סרטו המשוטט“. סיון הואהזוכה לשנת 2007 בתחרות לוידאו וקולנוע ניסיוני

.

הפרפורמנס מערב ומזרחשל קבוצת סלהמנקה, עבודתה החדשה של הקולקטיב הירושלמי, ביידיש, עברית ואנגלית.הפקה בינלאומית אוסטריתישראלית, המתכתבת בו בזמן עם הסרט היידי הקלסי מזרח ומערב” (1923) ועם המציאות הישראלית העכשוית: סוכנת מוסד רודפת אחרי יהודי חרדי הכותב גרפיטי מחתרתיים וביקורתיים שהם לא לטעמו של השלטון. היצירה הוצגה בטייט מודרן (TateModern ) בלונדון, ובסינמטק המיתי PFA בברקלי.

westeast

http://www.jff.org.il/?CategoryID=733

כרטיסים למכירה בקופות הפסטיבל