click the image to enlarge

למידע נוסף: www.as.huji.ac.il/isf/

sound-event2

ערב אמני קול ויקטוריה חנה וג’וזף שפרינצק  – ויקטוריה בליווי נגן סנטור עדי פורטי, וג’וזף בליווי ג’אן קלוד ג’ונס

במסגרת הכנס הבינלאומי לחש ומצלול: קולות במה אשר נערך בשיתוף המכון ללימודים מתקדמים באוניברסטיה העברית, הקרן הלאומית למדע והפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל – אביב מארגני הכנס הפרופ’ פרדי רוקם ופרופ’ מיכל גרובר פרידלנדר. הפקה: רותי אבליוביץ, רויטל משעלי ערב של מופעי קול בו יבצעו אמני הקול ויקטוריה חנה וג’וזף שפרינצק יצירות על בסיס טקסטים קיימים—טקסטים מתוך הכתובים לחנה וטקסטים לילדים לשפרינצק— המשתמשות בחומריות השפה כאמצעי מבע עיקרי. מתוך השימוש הבלתי קונבנציונאלי בשפה העברית, בהיגוי, בקול ובמצלול ויקטוריה חנה וג’וזף שפרינצק מעניקים פרשנות חדשה לטקסטים המבוצעים.