home-site

תוכנית לימודים של שנה לנוער, מעבדת החינוך

מעֿמותה, במרכז לאמנות ומדיה ע”ש דניאלה פסל, עין כרם.

פיתוח התוכנית: חגית קיסר

שותפים ויועצים: לאה מאואס, דייגו רוטמן, יולי חרושצ’נקו, שולי הרטמן, טליה זליגמן, שי אפרתי, ומעֿמותה קולקטיב.

מבוא רעיוני:

תוכנית הלימודים מכוונת לפיתוח של מיומנויות מדיה וחשיבה ביקורתית ויצירתית ומיועדת למשתתפים צעירים מירושלים בגילאים 15-17, במטרה לייצר תנאים בשבילם להפוך ממשתמשים-צרכנים למשתמשים-יוצרים. תוכנית הלימודים תעסוק בלימוד של טכנולוגיה ככלי בחיי היומיום של המשתתפים, באמצעותה יהיו מסוגלים לראות את עצמם כבעלי יכולת לייצר פוטנציאלים להנעת תהליכים חברתיים, אזרחיים, יצירתיים במרחב הציבורי, בהקשר הספציפי של ירושלים.

על הפרויקט

הפרויקט מבוסס על החיבור בין אמנות, מדיה וקרטוגרפיה ועל החיבור ביניהם ככוח פדגוגי פוליטי-חברתי וכלכלי. ידע מקצועי לצד יכולות קריאה ביקורתית יסייעו לתלמידים להבין את המכניזמים החברתיים והכלכליים הפועלים עליהם דרך המדיה ולהציג מולם אלטרנטיבה יצירתית ועצמאית תוך שימוש במרחב הציבורי העכשווי המתקיים במרחבי המדיה והאינטרנט. תוכנית הלימודים תתבסס על לימוד ועשייה ברוח “קוד פתוח” ותהיה מורכבת מסדרה בינתחומית של סדנאות בהנחיית אמנים ויוצרים העוסקים במדיה, גאוגרפיה, תכנון עירוני וטכנולוגיה. המשתתפים יבנו ויאפיינו אתר אינטרנט – אתר-הבית של הפרויקט – “אתר הבית” וה”בית” כאתר פיזי ורעיוני יהוו נקודת מוצא לבחינת מושגים כמו שייכות, בעלות, פרטיות, ושותפות בגיאוגרפיה המסוימת של ירושלים. עיסוק יצירתי במיפוי יאפשר לקבוצה למקם את המרחב הפרטי, את הבית של כל אחד מהמשתתפים והסביבה המוכרת, בהקשר אורבני רחב, בניסיון לאתר נקודות מבט משותפות. האם ניתן למצוא או להמציא מרחבים משותפים של קיום-יחד החוצים את ההפרדות הקיימות במרחב האורבני בירושלים? באמצעות המיפוי הייחודי מנקודת מבטם של המשתתפים נבקש לקרוא מחדש את העיר ולאתר נרטיביים מרחביים שלא ניתן לאתר אותם בחווית החיים היומיומית.

בחלק השני של השנה נעסוק בפיתוח של פרויקט התערבות במרחב הציבורי, תכנון מחדש של אתר/ים בעיר כמרחב משותף – יאפשר מימוש של המיומנויות שנרכשו בחצי הראשון של השנה, במהלך של יצירת פרויקט משותף במרחב הציבורי בירושלים. המטרה היא שהתהליך יוביל ליצירה של מרחב משותף. יחד עם זאת, מטרה זו נותרת בגדר שאלה לגבי אופני התממשותה, שכן, יש בה מן ההתרסה ביחס למציאות הגאו-פוליטית העכשווית אשר במסגרתה אינו יכול להתקיים למעשה מרחב שכזה. על כן, בהתבסס על התהליך שיובילו המשתתפים, קיימת אפשרות שהתהליך יוביל לתכנון משותף של מרחבים שונים.

הפרויקט יתבסס על טכנולוגיה “מצויה” כמו שימוש במכשירים סלולריים, מכשירים חכמיםsmartphones, מצלמות וידאו ביתי, GPS, מכשירי הקלטה פשוטים וכיוצ”ב, בכדי להקנות למשתתפיו כלים בהם יוכלו לעשות שימוש בחיי היומיום באופן עצמאי ויצירתי.

במהלך חודש אוגוסט (1-5 לאוגוסט) יתקיים פיילוט ראשון של התוכנית במעבדת החינוך של מעֿמותה בעין כרם. הסדנא תכלול התנסות קצרה, ממוקדת, ומלהיבה בוידאו וסאונד למשך שבוע אחד, באמצעותה המשתתפים יחוו את האפשרות ליצור בכלי המדיה, באמצעים פשוטים, נגישים ובזמן קצר. המפגש יתמקד בלימוד ויצירה בהקשר למרחב העירוני בירושלים, דרך חוויות אישיות של המשתתפים – יהודים וערבים מקצוות שונים בעיר. תוכנית הקיץ בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך של ימקא, ירושלים.