היבשת הבאה היא ההיסטוריה*

לא אנחנו אמרנו, אבל באמת שהיינו רוצים. בשיחה במעמותה ננסה להסביר למה ולתאר איך מהתערבויות בחלל עברנו לנסיעות בזמן.אפי ואמיר חיים ועובדים יחד מ1999. עבודתם נעוצה במציאות עכשווית, בנסיבות אישיות או בעובדות הסטוריות אך יותר מלהגיב על הקיים הם נמשכים אל החסר. החוסר או הפער הוא זה שמשאיר להם מקום, שמזמין אותם להתערב ושאותו הם ממלאים בתכן שלהם, אישי, פרשני, פנטסטי. מ2002 הם מתגוררים באירופה, ועדיין לא נלאו מלגלות את השמחות והעצבונות של גלות מרצון. במעמותה ידברו על עבודותיהם, בדגש על כאלה שלא הוצגו בישראל.

*ניקולא בוריו

effieamir_final1