תוכנית “אמנים בסדנאות” של  מעמותה במרכז לאמנות ומדיה ע”ש דניאלה פסל, מוקדש לאמנים מתחומים שונים, אוצרים וחוקרים המעוניינים לעבוד בחלל משותף, לעשות שימוש של השירותים הטכניים של המרכז, להיעזר במונחי המרכז, ולפתח את הפרויקטים האישיים שלהם ולשתף בהם את האמנים האחרים  הפועלים בו לתקופה של עד שישה חודשים. ישנה עדיפות לאלו העוסקים בפרויקטים הקשרוים למציאות האמנותית והפוליטית המקומית